Sri Lanka Equity Forum
Dear Reader,

Registration with the Sri Lanka Equity Forum would enable you to enjoy an array of other services such as Member Rankings, User Groups, Own Posts & Profile, Exclusive Research, Live Chat Box etc..

All information contained in this forum is subject to Disclaimer Notice published.


Thank You
Sri Lanka Equity Forum

Discussion Forum for Stock Market Investors in Sri Lanka

Submit Post
සිංහල පරිවර්තනය
Search
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search

Latest topics

» Marriott International to open its first Sri Lankan hotel in 2014
by mahasona Today at 12:09 am

» AEL Declines to 20.9
by wiser Yesterday at 9:45 pm

» MACD A Powerful Tool to Predict Market Trends
by wiser Yesterday at 7:37 pm

» ALHP WILL MOVE UP SOON
by samaritan Yesterday at 7:20 pm

» Market Sell Off
by samaritan Yesterday at 2:22 pm

» No confidence motion and CSE
by samaritan Yesterday at 11:19 am

» RIL with RIGHTS
by Ran49 Yesterday at 7:39 am

» Wiser's TA Chart Room
by EquityChamp Mon Mar 19, 2018 3:23 pm

» HVA March reports
by Yazaar92 Fri Mar 16, 2018 3:32 pm

» Earn 1.5% daily interest.. guaranteed..
by Uaecoindubai Fri Mar 16, 2018 5:19 am

» At least 30 % return within 30 days
by Theekshana Thu Mar 15, 2018 9:28 pm

» Stocks we can buy at current situation
by Harry82 Thu Mar 15, 2018 5:55 am

» Sri Lanka Equity Research
by Mohamed Siraj Thu Mar 15, 2018 12:13 am

» A Humble Request to Fill Up an Online Survey for Research Purpose
by Mohamed Siraj Thu Mar 15, 2018 12:06 am

» CDB is Silent killer in Banks.
by Harry82 Wed Mar 14, 2018 7:55 pm

» CDB - Jounery Begun..
by ranferdi Wed Mar 14, 2018 1:07 pm

» What is the situation of Adam Group
by ranferdi Tue Mar 13, 2018 2:58 pm

» SHL, EAST, Next FLCH
by sharemarket Tue Mar 13, 2018 1:43 pm

» Egg Supply of sri lanka. (NEWS)
by suku502 Tue Mar 13, 2018 1:38 pm

» REEF getting GREEN
by Ran49 Mon Mar 12, 2018 9:45 pm

Forum Disclaimer

The information contained in this forum have been submitted by third parties directly without any verification by us. The information available in this forum is not researched or purported to be complete description of the subject matter referred to herein. We do not under any circumstances whatsoever guarantee the accuracy and completeness information contained herein.

www.srilankaequity.com its blogs, forums, subdomains and/or its affiliates and/or its web masters, administrators or moderators shall not in any way be responsible or liable for loss or damage which any person or party may sustain or incur by relying on the contents of this report and acting directly or indirectly in any manner whatsoever.

Trading or investing in stocks & commodities is a high risk activity. Any action you choose to take in the markets is totally your own responsibility, www.srilankaequity.com its blogs, forums, subdomains and/or its affiliates and/or its web masters, administrators or moderators shall not be liable for any, direct or indirect, consequential or incidental damages or loss arising out of the use of this information. The information on this website is neither an offer to sell nor solicitation to buy any of the securities mentioned herein. The writers may or may not be trading in the securities mentioned.

You are not connected. Please login or register

Sri Lanka Equity Forum » Stock Market Talk » Browns to sell 5 hotels

Browns to sell 5 hotels

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Browns to sell 5 hotels on Sun Jun 11, 2017 8:20 pm

Eugine Fernando


Senior Manager - Equity Analytics
Senior Manager - Equity Analytics
Browns Investments, controlled by the LOLC Group, plans to sell five of its hotels – The Eden Resort and Spa in Beruwala, Dickwella Resorts, The Paradise Resort & Spa in Dambulla, The Calm Resort and Spa in Pasikudah and Kosgoda Turtle Bay (still being built), informed sources said.
The share price surge at Eden during the past two months was owing to the internal restructuring at Eden where Browns sought to bring Paradise and Dickwella shares under this company. They did this internal restructure to ease the potential sale,.
Eden’s share price, which was at Rs. 10 in March, rose to Rs. 28 this week with stockbrokers anticipating that something was ‘up’. Browns will be retaining its ‘big’ hotel Riverina, the sources added. “They will concentrate on promoting that,” a source added.
He said that Browns is eyeing both local and foreign buyers. The four hotels in operation are generating moderate results despite the challenging environment in which they operate, he said adding that in comparison to the previous year higher profits are expected in 2017/18.

2 Re: Browns to sell 5 hotels on Mon Jun 12, 2017 8:22 am

Quibit

avatar
Senior Vice President - Equity Analytics
Senior Vice President - Equity Analytics
බ්රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්, LOLC සමූහයේ විසින් පාලනය, එහි හෝටල් පහක් විකිණීමට සැලසුම් කර - පාසිකුඩා, කොස්ගොඩ කැස්බෑ බොක්ක ප්රදේශයේ පවතින ඊඩ්න් රෙසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා බේරුවල, දික්වැල්ල, නිකේතන, පාරාදීසය රෙසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා දඹුල්ල, සන්සුන් රිසෝට් සහ ස්පා (තවමත් වීම ඉදි), තතු දත් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර ඇත.
පසුගිය මාස දෙකක කාලය තුළ ඒදන් දී කොටස් මිල වේගයෙන් ඒදන් දී අභ්යන්තර ප්රතිව්යුහගත බ්රවුන්ස් මෙම සමාගම යටතේ පැරඩයිස් සහ දික්වැල්ල කොටස් ගෙන ඒමට උත්සාහ එහිදී නිසා ය. ඔවුන් හැකි පාවිච්චි ලිහිල් කිරීමට මේ අභ්යන්තර ප්රතිව්ය q හගත කළ ,.
රුපියල් වූ ඒදන් සමාගමේ කොටස් මිල,. මාර්තු මාසයේ දී 10, කාර්තුවේදී රු. 28 මෙම සතියේ දෙයක් 'දක්වා' බව බලාපොරොත්තුවෙන් කොටස් වෙළඳපළකරුවන්. බ්රවුන්ස්, සිය 'ලොකු' හෝටලය රිවරිනා රඳවා ඇත, එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. "ඔවුන් අතර ප්රචලිත කිරීමට අවධානය ඇත," මූලාශ්රය සඳහන් කළේය.
ඔහු බ්රවුන්ස් දේශීය හා විදේශීය ගැනුම්කරුවන් දෙකම සලකා බලමින් සිටින බවයි. මෙහෙයුම් පවතින හෝටල් හතරක් ඔවුන් වැඩ කරන අභියෝගාත්මක පරිසරයක් මධ්යයේ මධ්යස්ථ ප්රතිඵල ජනනය කරන, ඔහු පෙර වර්ෂය හා සැසඳීමේදී ඉහළ ලාභ 2017/18 දී අපේක්ෂා කරන බව ද අමාත්යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

3 Re: Browns to sell 5 hotels on Mon Jun 12, 2017 8:23 am

Quibit

avatar
Senior Vice President - Equity Analytics
Senior Vice President - Equity Analytics
பாசிக்குடா பேருவல ஈடன் ரிசார்ட் மற்றும் ஸ்பா, திக்வெல்ல ரிசார்ட்ஸ், பாரடைஸ் ரிசார்ட் & ஸ்பா தம்புள்ளை, காம் ரிசார்ட் மற்றும் ஸ்பா மற்றும் கொஸ்கொட ஆமை பே (இன்னும் இருப்பது - பழுப்பு இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ், LOLC குழுமத்தின் கட்டுப்பாட்டில், அதன் விடுதிகளின் ஐந்து விற்கத் திட்டமிட்டுள்ளது கட்டப்பட்டது), தகவல் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
கடந்த இரண்டு மாதங்களில் ஈடன் மணிக்கு பங்கு விலை ஏற்றம் ஈடன் மணிக்கு உள் மறுசீரமைப்பு பழுப்பு இந்த நிறுவனம் கீழ் பாரடைஸ் மற்றும் திக்வெல்ல பங்குகள் கொண்டு முற்பட்டார் காரணமாக இருந்தது. அவர்கள் சாத்தியமான விற்பனை எளிதாக்க இந்த அக மறுகட்டமைப்பு செய்தது ,.
ரூ இருந்த ஈடன்ஸ் பங்கு விலை. 10 மார்ச் மாதத்தில் ரூ உயர்ந்தது. ஏதாவது 'அப்' என்று எதிர்பார்த்து பங்குத் தரகர்களுடன் 28 இந்த வாரம். பழுப்பு அதன் 'பெரிய' ஹோட்டல் Riverina தக்கவைத்து வேண்டும், ஆதாரங்கள் சேர்க்கப்பட்டது. "அவர்கள் ஊக்குவித்தற்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும்," ஒரு மூல சேர்க்கப்பட்டது.
அவர் பழுப்பு உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் வாங்குவோர் குறி என்று கூறினார். நடவடிக்கையில் நான்கு விடுதிகளின் அவை செயல்படுகின்ற சவாலான சூழல் போதிலும் மிதமான முடிவுகளை உருவாக்குகிறோம், அவர் முந்தைய வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது அதிக லாபம் 2017/18 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று கூறினார்.

4 Re: Browns to sell 5 hotels on Mon Jun 12, 2017 8:36 am

reyaz

avatar
Manager - Equity Analytics
Manager - Equity Analytics

5 Re: Browns to sell 5 hotels on Mon Jun 12, 2017 8:38 am

reyaz

avatar
Manager - Equity Analytics
Manager - Equity Analytics
When the tourism boom is just about to bloom? Why this decision?

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum